Tab untenTab unten
Ausgetragene Meisterschaften
Datum Meisterschaft
10.03.2018 LEM 14.1 Damen X
10.03.2018 LEM 14.1 Senioren X
11.03.2018 LEM 8-Ball Senioren X


Noch auszutragende Meisterschaften
Datum Meisterschaft
06.08.2017 Senioren Kombi-Mannschaft
10.03.2018 LEM 14.1 Herren
10.03.2018 LEM 14.1 Ladies
11.03.2018 LEM 8-Ball Damen
11.03.2018 LEM 8-Ball Herren
11.03.2018 LEM 8-Ball Ladies
21.04.2018 LEM 10-Ball Damen
21.04.2018 LEM 10-Ball Herren
21.04.2018 LEM 10-Ball Ladies
21.04.2018 LEM 10-Ball Senioren
22.04.2018 LEM 9-Ball Damen
22.04.2018 LEM 9-Ball Herren
22.04.2018 LEM 9-Ball Ladies
22.04.2018 LEM 9-Ball Senioren


Ausgetragene Meisterschaften
Datum Meisterschaft
13.05.2018 LEM Snooker Senioren X


Noch auszutragende Meisterschaften
Datum Meisterschaft
03.06.2018 LEM Snooker Damen
03.06.2018 LEM Snooker Herren


Ausgetragene Meisterschaften
Datum Meisterschaft


Noch auszutragende Meisterschaften
Datum Meisterschaft


Ausgetragene Meisterschaften
Datum Meisterschaft


Noch auszutragende Meisterschaften
Datum Meisterschaft


Ausgetragene Meisterschaften
Datum Meisterschaft


Noch auszutragende Meisterschaften
Datum Meisterschaft


Ausgetragene Meisterschaften
Datum Meisterschaft


Noch auszutragende Meisterschaften
Datum Meisterschaft


Ausgetragene Meisterschaften
Datum Meisterschaft


Noch auszutragende Meisterschaften
Datum Meisterschaft


Tab unten